Επικοινωνία

Neurosoft S.A.

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ: Λεωφ. Ηρακλείου 466 & Κύπρου
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 14122
ΠΟΛΗ: Αθήνα
ΤΗΛ: 210 6855061

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ: Γρηγορίου Λαμπράκη 122
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ: 18532
ΠΟΛΗ: Πειραιάς
ΤΗΛ: 210 4142613

Κωδικός έργου No Τ1ΕΔΚ-05112.